Svatojánská kolej - vyšší odborná škola pedagogická


HryPřebalovací koutekJídelní židličkaHlídání dětíHernaMalovaníParkováníNekuřácké prostředí
  • Popis vybavení dětského koutku: Organizujeme pravidelné příměstské tábory v červenci a srpnu. Dále se zaměřujeme na pořádání seminářů a kurzů pro pedagogy a rodiče.
  • Otevírací doba provozovny : pondělí - pátek 8-15:00
  • Adresa : č. p. 1, Svatý Jan pod Sklaou (Beroun), 266 01
  • Doplňující informace k adrese : budova bývalého kláštera
  • Telefonní číslo : +420312 256 054
  • Telefonní číslo 2 : +420725 783 990
  • Email 2 :
  • Webstránka 2: http://

Krátký popis provozovny a jejího zaměření :

Vzdělávací centrum pro pedagogy předškolních zařízení a pedagogy volného času. Pořadatel seminářů, workshopů a kurzů. Pořádáme akreditovaný rekvalifikační kurz pro chůvy a zkoušku z profesní kvalifikace pro chůvy.

Profesní kvalifikace „Chůva pro dětské koutky“

Svatojánská kolej - vyšší odborná škola pedagogická se stala autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci „Chůva pro dětské koutky“, která je zařazena v Národní soustavě kvalifikací.
Složením zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon profese Chůvy a to jak např. v domácnostech, dětských skupinách, tak i v mateřské škole - tato pozice je jednou z personálních podpor v rámci OP VVV - výzvy č. 22 a 23 (tzv. šablony), které byly vypsány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole, vydalo MŠMT pod č.j. MSMT-26747/2016 v Praze dne 1. září 2016.
Získání profesní kvalifikace je možné díky složení zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace Chůva pro dětské koutky (69-018-M). Uchazeč o zkoušku musí být bez logopedické vady. Tato skutečnost musí být doložena potvrzením od lékaře. Dále musí být starší 18 let, s dosaženým alespoň základním vzděláním. Informace o obsahu i postupu zkoušky naleznete na stránkách: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace549Chuva_pro_detske_koutky/hodnotici-standard
Aktuální termíny zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace: 23.06.2017
K přípravě na zkoušku lze využít přípravný rekvalifikační kurz, který je naplánován na dny uvedené níže. Celková časová dotace kurzu je 40 hodin teorie a 20 hodin praxe.
1. 30.05. čas: 9-17:00 úvod, BOZP, profese chůvy – teorie
2. 31.05. čas: 9-17:00 prevence úrazů, první pomoc – teorie
3. 01.06. čas: 9-17:00 pedagogika, psychologie
4. 02.06. čas: 9-17:00 pedagogika, psychologie
5. 07.06. čas: 9-13:00 první pomoc – praxe
6. 15.06. čas: 8-17:00 pedagogika, psychologie - opakování před zkouškou
Po teoretické přípravě v prvním týdnu kurzu absolvuje účastník praktickou výuku ve smluvních předškolních zařízeních v celkovém rozsahu 16 hodin.
Obsahem přípravného rekvalifikačního kurzu jsou následující moduly:
Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti Poskytování první pomoci dítěti/dětem Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte
Řešení situací v dětském kolektivu z pedagogicko-psychologického hlediska
Uplatňování znalostí o vývojových etapách dítěte v praxi Dodržování základních principů při práci chůvy pro dětské koutky

Kde najdete provozovnu :

Fotografie


Svatojánská kolej - vyšší odborná škola pedagogickáSvatojánská kolej - vyšší odborná škola pedagogickáSvatojánská kolej - vyšší odborná škola pedagogická

Diskuse ( příspěvků: 0)

Příspěvky vyjadřují názory a zkušenosti uživatelů naší databáze, nikoliv naší redakce. Chtěli bychom vás požádat o uvážlivé hodnocení psané slušnou formou. Některé příspěvky mohou být kráceny popřípadě upravovány. Děkujeme za pochopení.

Zadejte text Vaší zprávy :