Hornomlýnská, o.p.s.


HryVozíčkářiHoupačkaPřebalovací koutekSkluzavkaJídelní židličkaHlídání dětíHernaMalovaníParkováníNekuřácké prostředí
  • Popis vybavení dětského koutku: Registrované sociální služby osobní asistence a odlehčovací služby.
  • Otevírací doba provozovny :
  • Adresa : Filipova 2013/1, Praha (Praha 4), 14800
  • Doplňující informace k adrese :
  • Telefonní číslo : +420271910328
  • Telefonní číslo 2 : +420272657590
  • Email 2 :
  • Webstránka 2: http://

Krátký popis provozovny a jejího zaměření :

Společnost Hornomlýnská, o.p.s. je registrovaným poskytovatelem Odlehčovací služby a Služby Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením v Praze a Středočeském kraji.

Odlehčovací služba
Posláním služby je umožnit ulehčení rodičům a dalším pečujícím osobám v každodenní péči o dítě se zdravotním postižením a zároveň vytvořit vhodné podmínky pro podporu rozvoje těchto dětí. Zatímco je o dítě po všech stránkách postaráno, rodič získá volný čas pro odpočinek, zařízení si osobních záležitostí, či se může věnovat dalším členům rodiny.
Cílem odlehčovací služby je zajistit takovou péči o dítě s postižením, která vychází z potřeb rodiny a dítěte. Jde nám o spokojeného rodiče a spokojené dítě.
Cílovou skupinou jsou děti ve věku 2 – 13 let s různými druhy a stupni zdravotního postižení a s trvalým pobytem na území Prahy a Středočeského kraje a jejich rodiny.
Nabídka:
• nabízíme odbornou komplexní péči dítě se zdravotním postižením
• poskytujeme základní sociální poradenství
• poskytujeme specializované aktivity na jednom místě (bazální stimulaci, interaktivní tabuli, psychorelaxační místnost, muzikoterapii, arteterapii, aktivity se psem, apod.)
• odlehčujeme pečujícím rodinám (ty získají čas pro odpočinek, další členy rodiny, či mohou chodit do zaměstnání)
Základní cena za hodinu odlehčovací služby 100 Kč, snížená výše úhrady je pak 90 Kč.
Odlehčovací služba funguje každý všední den od 8.00 – 17.00, včetně letních prázdnin!
Podrobnější informace: www.hornomlynska.cz
Kontaktní údaje: vedouci.os@hornomlynska.cz, 271 910 328, 733 553 123
Adresa: Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4 (mezi stanicemi metra Roztyly a Chodov)


Osobní asistence
Posláním služby je podpořit sociální začlenění dětí se zdravotním postižením.
Cílem osobní asistence je poskytnout dítěti podporu při sebeobsluze, zajistit dítěti rovné vzdělávací a volnočasové příležitosti, podporovat dítě v rozvoji schopností a dovedností
na základě jeho individuálních potřeb, zprostředkovat dítěti kontakt s vrstevníky, umožnit dítěti vyrůstat v přirozeném prostředí, zlepšit kvalitu života rodin dětí se zdravotním postižením.
Cílovou skupinou jsou děti ve věku 3 – 15 let s různými druhy a stupni zdravotního postižení a s trvalým pobytem na území Prahy a Středočeského kraje a jejich rodiny.
Osobní asistenci poskytujeme
• V mateřských či základních školách běžného i speciálního typu (osobní asistenti dětem pomáhají zařadit se do kolektivu zdravých vrstevníků, pomáhají jim při vzdělávání a podporují je v samostatnosti).
• V domácím prostředí (asistent dítěti zajišťuje komplexní péči, což znamená, že mu pomáhá například při osobní hygieně, při stravování a provádí s ním nejrůznější výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti).
• Formou doprovodů (asistent s dítětem dochází do vzdělávacích institucí, na zájmové kroužky, do integračních center, na různá rehabilitační cvičení apod.).

Základní sazba za hodinu osobní asistence činí 100 Kč, za každou započatou půl hodinu 50 Kč. Snížená sazba za hodinu osobní asistence činí 90 Kč a 45 Kč za každou započatou půl hodinu

Osobní asistence je dětem a jejich rodinám k dispozici 24 hodin denně a to po celý rok včetně víkendů a všech prázdnin.
Podrobnější informace: www.hornomlynska.cz
Kontaktní údaje: vedouci.oa@hornomlynska.cz, 272 657 590, 739 224 792
Adresa: Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4 (mezi stanicemi metra Roztyly a Chodov)

Kde najdete provozovnu :

Fotografie


Hornomlýnská, o.p.s.

Diskuse ( příspěvků: 0)

Příspěvky vyjadřují názory a zkušenosti uživatelů naší databáze, nikoliv naší redakce. Chtěli bychom vás požádat o uvážlivé hodnocení psané slušnou formou. Některé příspěvky mohou být kráceny popřípadě upravovány. Děkujeme za pochopení.

Zadejte text Vaší zprávy :